0913 748 863

0916 928 036

0912 362 936

Đồ bảo hộ lao động

An toàn lao động đang là bắt buộc tại các công trình xây dựng. Cũng như trong các nhà máy ở Việt Nam. Bởi vậy các sản phẩm Bảo hộ lao động ngày càng được quan tâm và chú ý nhiều hơn về chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm bảo hộ lao động đạt được chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Hay tiêu chuẩn Việt Nam sẽ được tin dùng hơn. Đồng thời việc lưu hành sản phẩm trên thị trường cũng yêu cầu bắt buộc các sản phẩm cần được công bố chất lượng đạt được. ICB cung cấp chứng nhận hợp chuẩn Đồ bảo hộ lao động.

Việc đạt được Chứng chỉ chứng nhận sản phẩm đồ bảo hộ lao động đạt Tiêu chuẩn Quốc gia. Là một lợi thế cạnh tranh rất lớn so với các đối thủ trong việc quảng bá hình ảnh; thương hiệu và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Chứng chỉ chứng nhận hợp chuẩn (phù hợp tiêu chuẩn) cũng là cơ hội để quý khách hàng có thể nhận được các gói đấu thầu vào các công trình/doanh nghiệp lớn. Vì hiện nay ngoài quy định của nhiều gói đấu thầu nhà nước. Thì rất nhiều Tổng công ty hoặc Doanh nghiệp yêu cầu sản phẩm của đối tác phải có chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn chất lượng. Thì mới đồng ý mua sản phẩm, ký kết hợp đồng.

Tất cả thông tin chứng nhận hợp chuẩn đồ bảo hộ lao động có tại danh mục này của ICB.