0913 748 863

0916 928 036

0912 362 936

TRA CỨU CHỨNG CHỈ/ VERIFY ISSUED CERTIFICATE CÔNG TY GREEN SKY

Tên công ty/ Client name: CÔNG TY TNHH SX TM DV GREEN SKY/ GREEN SKY PRODUCTION AND TRADE SERVICE CO., LTD

Địa chỉ/ Address:

  • Trụ sở/ Head office: 158/36 Đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / 158/36 Pham Van Chieu Street, Ward 9, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Xưởng sản xuất/ Factory: 158/36 Đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / 158/36 Pham Van Chieu Street, Ward 9, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mã chứng nhận/ Certificate No.: 201690.MMS.CN20

Tiêu chuẩn chứng nhận/ Standards: ISO 13485:2016

Phạm vi/ Scope, Product: Sản xuất và kinh doanh khẩu trang y tế/ Production and trading in medical masks./.

Thời hạn hiệu lực/ Certificate Validity: 03/09/2020 – 02/09/2023