ISO 9001

 • Giới thiệu
 • Quy trình thực hiện
 • Tài liệu liên quan

ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay, các doanh nghiệp thành công là những doanh nghiệp chú trọng đến chất lượng trong hoạt động kinh doanh của mình từ phương thức thực hiện đến việc chuẩn hoá dịch vụ khách hàng và đảm bảo chất lượng các sản phẩm mà họ cung cấp.

Đến nay, đã có hơn 1 triệu tổ chức, doanh nghiệp tại 178 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới nhận được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001.ISO 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý Chất lượng quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) ban hành như một khung nền tảng cho tổ chức, doanh nghiệp quản lý các quá trình trong hoạt động của mình.

 8 nguyên tắc cơ bản hình thành nên nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001

ISO 9001 là một tiêu chuẩn được hình thành nhờ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều trường hợp thành công lẫn thất bại của nhiều công ty trên toàn thế giới. Qua nghiên cứu, các chuyên gia của tổ chức ISO đã nhận thấy có 8 nguyên tắc quản lý chất lượng cần được xem là nền tản để xây dựng nên chuẩn mực cho một hệ thống quản lý chất lượng, đó là:

 • Nguyên tắc 1: Định hướng vào khách hàng
 • Nguyên tắc 2: Trách nhiệm của Lãnh đạo
 • Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người
 • Nguyên tắc 4: Tiếp cận theo quá trình
 • Nguyên tắc 5: Tiếp cận theo hệ thống
 • Nguyên tắc 6: Cải tiến liên tục
 • Nguyên tắc 7: Quyết dịnh dựa trên sự kiện
 • Nguyên tắc 8: Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng

ICB đã được công nhận năng lực đánh giá và cấp chứng nhận đối với phiên bản ISO 9001:2015

 

 

 

 

 

Thử nghiệm

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

 • Đang online: 11
 • Tổng truy cập: 246362