Chứng Nhận Hợp Quy

Dụng cụ điên cầm tay

 • Giới thiệu
 • Quy trình thực hiện
 • Tài liệu liên quan

Chứng nhận hợp quy thiết bị điện cầm tay

Căn cứ áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ được ban hành theo Thông tư số 34/2012/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. (QCVN 09:2012/BLĐTBXH).

QCVN  09:2012/BLĐTBXH: Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ

 

 Quy chuẩn và Tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị điện cầm tay

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ, quy định:

- Quy định khi sản xuất, nhập khẩu dụng cụ điện cầm tay, người sản xuất, người nhập khẩu phải tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn áp dụng trên dụng cụ điện cầm tay hoặc bằng một trên bao bì dụng, hoặc trên nhãn cụ, hoặc trong tài liệu kèm theo dụng cụ. Ngoài ra, người sản xuất, người nhập khẩu phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm bảo đảm chất lượng dụng cụ điền cầm tay do mình sản xuất, nhập khẩu phù hợp với các tiêu chuẩn công bố áp dụng. Về sử dụng, chỉ những người đã được huấn luyện về an toàn điện và sử dụng dụng cụ điện cầm tay, được cấp thẻ an toàn mới được sử dụng dụng cụ. Mỗi dụng cụ điện cầm tay phải có sổ theo dõi riêng, người có trách nhiệm bảo quản và sửa chữa dụng cụ phải ghi chép kết quả về việc kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng và sửa chữa dụng cụ.

Tiêu chuẩn áp dụng:

 • TCVN 7996-1: 2009 - Dụng cụ điện cầm tay. Truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 1: Yêu cầu chung. Thay thế TCVN 4163-85;
 • TCVN 7996-2-1: 2009 - Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập.
 • TCVN 7996-2-2: 2009 - Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren có cơ cấu đập.
 • TCVN 7996-2-5: 2009 - Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa. 
 • TCVN 7996-2-12: 2009 - Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông.
 • TCVN 7996-2-14: 2009 - Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào.

Phương thức áp dụng

 • Chứng nhận theo phương thức 5 cho đơn vị sản xuất trong nước
 • Chứng nhận theo phương thức 7 và 8 cho đơn vị nhập khẩu
 • Thử nghiệm (nếu cần)

 

Thử nghiệm

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

 • Đang online: 15
 • Tổng truy cập: 246322