Chứng Nhận Hợp Quy

Máy hàn điện

  • Giới thiệu
  • Quy trình thực hiện
  • Tài liệu liên quan

Chứng nhận hợp quy máy hàn điện

Căn cứ áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hànđiện: QCVN 3:2011/BLĐTBXH –  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn  lao động đối với  máy hàn điện và công việc hàn điện do Cục An  toàn  lao  động biên soạn, Bộ Lao động  –  Thương binh và Xã hội ban hành  theo Thông tư số  20/2011/TT-BLĐTBXH ngày  29  tháng  7  năm 2011.

Quy định bảo đảm an toàn máy hàn trong chế tạo, nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường:    Nhà chế tạo máy hàn điện phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng như sau:  

-  Áp dụng hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lượng máy hàn do mình sản xuất, nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng. 

Công bố tiêu chuẩn áp dụng. Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên máy hàn.  Người xuất khẩu máy hàn phải bảo đảm máy hàn xuất khẩu phù hợp với quy định của nước nhập khẩu, hợp đồng hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với nước, vùng lãnh thổ có liên quan.

 

 

 

 

 

 

 

Thử nghiệm

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

  • Đang online: 7
  • Tổng truy cập: 246314