Tài liệu

 

1: BM-QT-10-01: ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ/ REGISTRATION FORM

BM-QT-10-01 De nghi danh gia

2: BM-QT-09-01- BIỂU MẪU KHIẾU NẠI, PHÀN NÀN

BM-QT-09-01 Bieu mau khieu nai, phan nan

3: ICB-QD-02 QUY ĐỊNH CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG

ICB-QD-02 Quy dinh chung nhan HT
 
4: ICB-QT-09 QUY TRÌNH KHIẾU NẠI PHÀN NÀN
 
ICB-QT-09 Quy trinh khieu nai phan nan

5: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG LOGO - ISO 14001-2015

Quy dinh su dung logo- ISO 14001-2015
 

6: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN

Quy trinh danh gia chung nhan
 

7: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG LOGO - ISO 9001-2015

Quy dinh su dung logo- ISO 9001-2015

Thử nghiệm

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

  • Đang online: 57
  • Tổng truy cập: 219203