Tài liệu

 

1: BM-QT-10-01: ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ/ REGISTRATION FORM

BM-QT-10-01 De nghi danh gia

2: BM-QT-09-01- BIỂU MẪU KHIẾU NẠI, PHÀN NÀN

BM-QT-09-01 Bieu mau khieu nai, phan nan

3: LƯU ĐỒ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG

Luu do chung nhan he thong

4: LƯU ĐỒ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Luu do chung nhan san pham

5: QUY ĐỊNH CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG

ICB-QD-02: Quy dinh chung nhan he thong

6: QUY ĐỊNH CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

ICB-QD-03: Quy dinh chung nhan san pham

7: QUY TRÌNH KHIẾU NẠI PHÀN NÀN

ICB-QT-09: Quy trinh khieu nai phan nan

8: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG LOGO - ISO 9001-2015

Quy dinh su dung logo- ISO 9001-2015

9: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG LOGO - ISO 14001-2015

Quy dinh su dung logo- ISO 14001-2015

10: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG LOGO HỢP QUY QCVN 16:2017/BXD 

Quy dinh su dung logo hop quy QCVN 16:2017/BXD

11: CÁCH TÍNH CHI PHI ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN

Cach tinh chi phi danh gia, chung nhan
 

 

Thử nghiệm

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

  • Đang online: 11
  • Tổng truy cập: 246365