Chi tiết tin

Danh sách tổ chức chứng nhận hợp quy hàng hóa đặc thù ATLĐ được chỉ định

Danh sách tổ chức chứng nhận hợp quy hàng hóa đặc thù ATLĐ được chỉ định

Link quyết định của cục an toàn lao động chỉ định 3    tổ chức đủ điều kiện chứng nhận hợp quy   : http://antoanlaodong.gov.vn/catld/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=791
 

 

Thử nghiệm

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

  • Đang online: 10
  • Tổng truy cập: 246375