0913 748 863

0916 928 036

0912 958 536

Kiểm định kỹ thuật an toàn

Kiểm định kỹ thuật an toàn là hoạt động kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp; tình trạng “kỹ thuật an toàn” của đối tượng kiểm định. Được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định.

Pháp luật an toàn lao động yêu cầu các thiết bị đảm bảo nghiêm ngặt về an toàn lao động: Thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn, cáp treo; công trình vui chơi công cộng; bình áp lực, chai chứa khí, nồi hơi, hệ thống lạnh; đường ống dẫn khí đốt, dẫn hơi nước, nước nóng…. Phải được kiểm định và dán tem trước khi đưa vào sử dụng.

Chứng nhận Quốc Tế ICB là đơn vị kiểm đinh và cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn theo đúng quy chuẩn quốc tế. Tuân theo Thông lệ quốc tế về kỹ thuật an toàn.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.