Chứng Nhận Hợp Quy

Thang máy điện

 • Giới thiệu
 • Quy trình thực hiện
 • Tài liệu liên quan

Chứng nhận hợp quy đối với các loại thang máy điện 

Chứng nhận hợp quy thang máy điện đánh giá phù hợp quy chuẩn và chứng nhận hợp quy đối với các loại thang máy điện theo quy chuẩn Việt Nam: QCVN  02:2011/BLĐTBXH & TCVN 6395-2008 và các tiêu chuẩn:

 • TCVN 9396-2:2009;
 • TCVN 6904:2001;
 • TCVN 5867:2009;
 • TCVN 7550:2005;
 • TCVN 6396-58:2010;
 • TCVN 7550:2005;
 • TCVN 5866:1995;
 • TCVN 6904:2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thử nghiệm

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

 • Đang online: 8
 • Tổng truy cập: 246350