0913 748 863

0916 928 036

0912 362 936

Khóa nhận thức chung

Khóa học đào tạo nhận thức chung và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015; hướng đến an toàn về sức khỏe của con người. Cung cấp kiến thức để quan sát, nhận biết các mối nguy CCP. Và kỹ năng thực hành để tự tạo ra quy trình chế biến thực phẩm đạt chuẩn chất lượng.

Công ty Cổ phần Chứng nhận quốc tế ICB tổ chức khóa đào tạo nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Tại khóa học của ICB; học viên sẽ được cung cấp những kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia đánh giá nội bộ về hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả.

Để đăng ký tham gia khóa học. Học viên hãy liên hệ trực tiếp tại hotline của chứng nhận quốc tế ICB để được tư vấn.