0913 748 863

0916 928 036

0912 958 536

Keo dán gỗ

Theo quy định tại Thông tư số 40/2018/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ QCVN 03-01: 2018/BNNPTNT. Bắt đầu từ ngày 01/07/2019; các sản phẩm keo dán gỗ trước khi đưa ra thị trường phải được chứng nhận chất lượng sản phẩm. Đồng thời gắn dấu phù hợp quy chuẩn (dấu hợp quy CR) theo thông lệ quốc tế ban hành.

Công ty chứng nhận quốc tế ICB tự hào là đơn vị chứng nhận quốc tế tại Việt Nam. Chúng tôi thực hiện kiểm tra và chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm, thiết bị theo đúng danh mục quốc tế. Để được tư vấn hỗ trợ hãy liên hệ tư vấn trực tiếp tại Chứng nhận quốc tế ICB.