0913 748 863

0916 928 036

0911 289 136

Vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD là hoạt động bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có tên trong danh mục sản phẩm, hàng hóa quy định trong QCVN 16:2019/BXD, ban hành theo thông tư TT 19/2019/TT-BXD. Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2019/BXD được ban hành ngày 31/12/2019. Chứng nhận thay thế cho 2 phiên bản tiền nhiệm QCVN 16:2014/BXD và QCVN 16:2017/BXD. Chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.

ICB là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Xây Dựng chỉ định năng lực chứng nhận, thử nghiệm vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD theo quyết định số 954/QĐ-BXD ngày 22/07/2020.

Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế có bề dày nhiều năm kinh nghiệm hoạt động đánh giá, chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2014/BXD, QCVN 16:2017/BXD và phiên bản mới nhất QCVN 16:2019/BXD. Chúng tôi tin tưởng với năng lực và uy tín của mình sẽ cung cấp tốt dịch vụ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD cho sản phẩm của bạn.