0913 748 863

0916 928 036

0911 289 136

Khóa chuyên gia đánh giá

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá ISO 9001: 2015 của Chứng nhận quốc tế ICB; nhằm giúp cho khách hàng nắm chắc các khái niệm, thuật ngữ, các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.

Khóa chuyên gia đánh giá tập trung vào các thay đổi của hệ thống ISO 9001:2015 và các kỹ năng đánh giá hệ thống theo phiên bản mới. Giúp học viên nắm được các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001 và các quy định về pháp lý liên quan.

Chứng nhận quốc tế ICB với đội ngũ chuyên gia đào tạo chuyên nghiệp. Giúp cho người học nắm chắc các yêu cầu của tiêu chuẩn. Có khả năng tự xây dựng thực hiện áp dụng một hệ thống văn bản, quy trình thủ tục; trong phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.

Quý khách hàng quan tâm tới dịch vụ tại Chứng nhận Quốc Tế ICB vui lòng liên hệ ngay với ICB. Để được tư vấn hỗ trợ cấp chứng chỉ nhanh chóng nhất.