0913 748 863

0916 928 036

0911 289 136

An toàn lao động

An toàn lao động là toàn bộ quy định về các điều kiện, biện pháp, phương tiện… đề phòng, tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người lao động. Trước khi nhận việc, người lao động kể cả người học nghề, thực tập nghề đều phải được huấn luyện. Người lao động có quyền từ chối việc hoặc rời bỏ nơi làm việc nếu thấy có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Từ chối trở lại nếu nguy cơ chưa được khắc phục.

Chứng nhận Quốc Tế ICB thành lập với sứ mệnh chứng nhận người lao động đã được huấn luyện vệ sinh lao động khi làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; vệ sinh lao động..

Với quy trình chứng nhận phù hợp theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc tế; Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Chứng nhận Quốc tế ICB cấp hàng trăm nghìn giấy chứng nhận cho các cá nhân và tổ chức tại Vệt Nam.