0913 748 863

0916 928 036

0912 958 536

Nông nghiệp hữu cơ

Nông nghiệp hữu cơ hay còn gọi là canh tác hữu cơ là một hệ thống nông nghiệp thay thế bắt nguồn từ đầu thế kỷ 20. Nhằm phản ứng với các hoạt động canh tác thay đổi nhanh chóng; đẩy mạnh và tăng cường sức khỏe của hệ sinh thái nông nghiệp.

Nông nghiệp hữu cơ được xác định bởi việc sử dụng phân bón có nguồn gốc hữu cơ như phân chuồng bón ruộng, phân xanh và bột xương;nhấn mạnh vào các kỹ thuật như luân canhcanh tác xen canh.

Quy trình chứng nhận Nông nghiệp hữu cơ

Quy trình chứng nhận Nông nghiệp hữu cơ ICB gồm các bước sau:

  • Bước 1: Đăng ký chứng nhận. Các đơn vị có nhu cầu chứng nhận Nông nghiệp hữu cơ liên hệ hotline ICB để đăng ký đánh giá chứng nhận.
  • Bước 2: Xem xét trước đánh giá. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký; ICB sẽ xem xét và hướng dẫn các đơn bị bổ sung các hồ sơ còn thiếu hoặc chưa phù hợp (nếu có). Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 2 bên sẽ tiến hành thỏa thuận và ký kết hợp đồng.
  • Bước 3: Đánh giá chứng nhận. ICB tiến hành đánh giá tại đơn vị đăng ký đánh giá chứng nhận. Đưa ra các kiến nghị, khuyến cáo nếu có.
  • Bước 4: Thẩm xét sau đánh giá.
  • Bước 5: Cấp giấy chứng nhận. Sau khi thẩm xét đạt, ICB sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận cho khách hàng.
  • Bước 6: Giám sát định kỳ. Chứng chỉ Nông nghiệp hữu cơ có giá trị 3 năm kể từ ngày cấp, nhưng không quá 12 tháng đơn vị cần tiến hành giám sát định kỳ 1 lần để đảm bảo việc duy trì chứng chỉ có hiệu lực.

Tổ chức chứng nhận Nông nghiệp hữu cơ