0913 748 863

0916 928 036

0911 289 136

Nhân Lực

Với nguyên tắc hoạt động tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, công khai, thống nhất theo đúng quy định hiện hành. Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế đã xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả phù hợp với mô hình và điều kiện thực tế của công ty, bộ máy quản lý thống nhất từ trên xuống dưới.

Đội ngũ nhân lực của ICB

Hiện nay ICB có trên 50 cán bộ nhân viên, hầu hết đều có bằng Thạc sỹ hoặc Đại học. Các chuyên gia đánh giá đều đạt xuất sắc chứng chỉ LEAD chuyên gia đánh giá sản phẩm, chuyên gia đánh giá hệ thống ISO và đều có trên 3 năm kinh nghiệm đánh giá thực tế với số lượng hàng nghìn cuộc.

Định kỳ hàng tuần, hàng tháng đều diễn ra các hoạt động training, tập huấn trong và ngoài công ty dành cho toàn bộ cán bộ nhân viên nhằm giúp nâng cao năng lực, chuyên môn. Từ đó đảm bảo luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất vượt ngoài sự mong đợi của khách hàng.

-> Mời bạn xem ngay: Hồ Sơ Năng Lực của chúng tôi.