0913 748 863

0916 928 036

0919 382 332

Hội đồng khoa học

MỘT SỐ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA ICB

Bà Bùi Thị Lan Hương – 1972
–      Tốt nghiệp Đại Học Nông nghiệp Hà Nội

–      Chuyên ngành: Nông nghiệp

–      Học hàm/ học vị: Tiến sỹ năm 2010

–      Dự án tiêu biểu: Nghiên cứu công nghệ xử lý nguồn nước mặt bị ô nhiễm hữu cơ bằng công nghệ sinh thái

–      Nhiệm vụ: Trọng điểm cấp nhà nước KC07/05-10

Ông Nguyễn Thành Trung – 1975
–    Tốt nghiệp Đại Học Nông nghiệp Hà Nội

–    Chuyên ngành: Chăn nuôi

–    Học hàm/ học vị: Tiến sỹ năm 2014

–    Dự án tiêu biểu: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn, giết mổ lợn quy mô vừa và nhỏ phục vụ XDNTM khu vực Đông Nam Bộ

–    Nhiệm vụ: Cấp Nhà nước

Ông Lê Mai Nhất – 1976
–    Tốt nghiệp Đại Học Nông nghiệp Hà Nội

–    Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật

–    Học hàm/ học vị: Tiến sỹ năm 2014

–    Dự án tiêu biểu: Chương trình khung đào tạo ngắn hạn: Ứng dụng nấm đối kháng trong quản lý bệnh hại cây ăn quả

–    Nhiệm vụ: Cấp Bộ

Vũ Văn Dũng – 1952
–    Tốt nghiệp Đại học Thủy sản

–    Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

–    Học hàm/ học vị: Tiến sỹ năm 1996

–    Dự án tiêu biểu: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, kiểu công nghiệp, quy mô trang trại

–    Nhiệm vụ: KC-07

Trần Tô Trâm – 1980

–    Tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam

–    Chuyên ngành: Trồng trọt

–    Học hàm/ học vị: Tiến sỹ năm 2021

–    Dự án tiêu biểu: Đánh giá thử nghiệm và phát triển một số chủng loại rau mới với công nghệ mới để tạo ra sản phẩm rau chất lượng cao quanh năm theo VietGAP phục vụ thị trường tiêu dùng tại Ninh Bình

–    Nhiệm vụ: NTMN

Đào Văn Thông – 1976

–    Tốt nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội

–    Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

–    Học hàm/ học vị: Tiến sỹ năm 2013

–    Dự án tiêu biểu: Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ quản lý ô nhiễm môi trường đất trồng rau chuyên canh tại các tỉnh phía Bắc

–    Nhiệm vụ: Cấp Bộ

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.