0913 748 863

0916 928 036

0911 289 136

Đo kiểm môi trường lao động

Đo kiểm môi trường lao động (hay chính là quan trắc môi trường lao động) là những hoạt động đo đạc và đánh giá; đo lường các số liệu, yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc. Từ đó đưa ra các giải pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe. Phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Thông qua quy trình quan trắc môi trường lao động, mọi yếu tố của môi trường làm việc sẽ được đánh giá một cách chính xác. Từ đó có những biện pháp cải tạo; hỗ trợ một phần cho doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc lành mạnh và an toàn hơn cho người lao động.

Tại Chứng nhận quốc tế ICB có đội ngũ đo kiểm môi trường lao động và cấp chứng chỉ đảm bảo khí hậu, phóng xạ, điện từ trường, tiếng ồn và ánh sáng tại nơi làm việc đạt chuẩn quốc tế.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.