0913 748 863

0916 928 036

0912 362 936

Thép cốt bê tông

Quyết định số 1997/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7: 2011/BKHCN về thép làm cốt bê tông. Theo QCVN 7:2011/BKHCN việc hợp quy thép làm cốt bê tông là điều bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh. Nhằm đảm bảo an toàn chất lượng cho sản phẩm lẫn sức khỏe cho người tiêu dùng. Ngoài ra còn tạo lợi thế cạnh tranh, giúp cho vị trí đứng trên thị trường của doanh nghiệp phát triển.

Công ty chứng nhận quốc tế ICB được quốc tế công nhận là đơn vị đại diện kiểm tra và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy theo thông lệ quốc tế. Để thcuwj hiện các thủ tục nhanh gọn thuận tiện nhất; hãy liên hệ với chứng nhận quốc tế ICB.