0913 748 863

0916 928 036

0912 362 936

Khóa đánh giá viên nội bộ

Khóa học đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 là một phần của quá trình cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng. Khóa học này được xây dựng dựa vào điểm mới của phiên bản ISO 9001:2015. Tư duy dựa trên rủi ro để giúp ngăn chặn những kết quả không mong muốn. Quản lý rủi ro được xem xét thấu đáo hơn và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin hiệu quả.

Chứng nhận quốc tế ICB tổ chức khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ. Với mục tiêu giúp các công ty, doanh nghiệp hiểu được các thay đổi cập nhật của tiêu chuẩn phiên bản mới ISO 9001:2015 so với phiên bản cũ ISO 9001:2008; và phương pháp xây dựng, chuyển đổi cập nhật hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Khi đăng ký tham gia khóa học; học viên hãy liên hệ trực tiếp tại hotline của chứng nhận quốc tế ICB để được tư vấn. Hotline: 0913 748 863