0913 748 863

0916 928 036

0912 362 936

Đào tạo, huấn luyện

Nhiều năm cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận sự phù hợp trên phạm vi toàn quốc. Công ty Chứng Nhận Quốc Tế ICB am hiểu mọi quy trình chuyển khai cung cấp chứng nhận. Nhằm mang đến những giá trị thiết thực cho quý đối tác ICB tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện chuyên nghiệp.

Các khóa đào tạo huấn luyện của ICB bao gồm:

– Khóa chuyên gia đánh giá

– Khóa đánh giá viên nội bộ

– Khóa nhận thức chung.

Là đơn vị đi đầu tại Việt Nam cung cấp đánh giá chứng nhận sự phù hợp. Chứng nhận Quốc Tế ICB mong muốn mang đến những giá trị thiết thực đến các đối tác, doanh nghiệp. Đảm bảo thông tin truyền tải nhanh chóng, chính xác. Với độ tin cậy uy tín cao, chi phí phù hợp với mọi đối tượng.