0913 748 863

0916 928 036

0912 362 936

GMP

Theo nghị định 15 của chính phủ, từ 1/7/2019 tất cả các cơ sở sản xuất bảo vệ sức khỏe không đạt GMP sẽ không được sản xuất. Vì vậy, giấy chứng nhận GMP là điều kiện bắt buộc để các nhà máy dược phẩm được tiếp tục sản xuất. Cũng như là tăng độ uy tín của sản phẩm và doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận GMP là một trong những chứng nhận cần thiết để chứng tỏ năng lực, độ uy tín của doanh nghiệp. Đồng thời đảm bảo các sản phẩm (thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hóa mỹ phẩm). Được sản xuất ra đồng nhất về chất lượng. Đáp ứng được các yêu cầu đề ra và an toàn với người lao động.

Chứng nhận Quốc Tế (ICB) là tổ chức cấp chứng nhận GMP; với mức chi phí rẻ tại Việt Nam. Xem ngay tại các bài viết chia sẻ của chúng tôi.