0913 748 863

0916 928 036

0912 362 936

Chuyển Đổi Hợp Quy Vật Liệu Xây Dựng QCVN 16:2017/BXD Lên QCVN 16:2019/BXD

Hợp quy Vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 thay thế QCVN 16:2017/BXD. Vậy khi nào thì phải chuyển đổi từ phiên bản QCVN 16:2017/BXD lên QCVN 16:2019/BXD. Hãy đọc bài viết dưới đây để có câu trả lời.

Giới thiệu về quy chuẩn kỹ thuật cho vật liệu xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng là quy chuẩn quy định các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nằm trong quy chuẩn khi lưu thông trên thị trường phải có (giấy) chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh.

Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao gói hoặc trên nhãn gắn trên sản phẩm. Hoặc trong chứng chỉ chất lượng, tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.

Chuyển đổi hợp chuẩn vật liệu xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu xây dựng được ban hành lần đầu tiên vào ngày 30/08/2011 là QCVN 16:2011/BXD. Sau đó vào ngày 15/09/2014, QCVN 16:2014/BXD ra đời, thay thế QCVN 16:2011/BXD. Tiếp theo vào ngày 29/09/2017 Bộ Xây Dựng đã ban hành QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 thay thế QCVN 16:2014/BXD.

Mới đây nhất, ngày 31/12/2019 Bộ Xây Dựng ban hành phiên bản mới nhất của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu xây dựng là QCVN 16:2019/BXD và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.

-> Xem ngay: Chứng nhận Hợp quy vật liệu xây dựng mới nhất

Quy trình chuyển đổi phiên bản hợp quy vật liệu xây dựng QCVN 16:2017/BXD lên QCVN 16:2019/BXD

Khi quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2019/BXD có hiệu lực, thì tổ chức đánh giá chứng nhận sẽ đánh giá chuyển đổi QCVN 16:2017/BXD sang tiêu chuẩn mới trong vòng 03 năm. Trong 3 năm này, các chứng chỉ QCVN 16:2017/BXD đã hết hiệu lực thì sẽ phải chuyển đổi lên phiên bản mới QCVN 16:2019/BXD. Còn chứng chỉ QCVN 16:2017/BXD nào vẫn còn hiệu lực thì sẽ được phép sử dụng Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đó.

Đến ngày 01/07/2023 thì tất cả các sản phẩm vật liệu xây dựng nằm trong QCVN 16:2019/BXD đều phải hợp quy theo phiên bản mới nhất này.

Quy trình chuyển đổi phiên bản hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD:

Bước 1: Đăng ký đánh giá chuyển đổi

Liên hệ Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (ICB) để được đánh giá chuyển đổi phiên bản

Bước 2: Đánh giá sơ bộ

Sau khi ICB nhận được đăng ký của Khách hàng, sẽ cử chuyên gia xuống thực tế đánh giá thực trạng tại doanh nghiệp theo yêu cầu của quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD. Nếu như còn điểm gì không phù hợp sẽ khuyến cáo để khách hàng khắc phục.

Bước 3: Đánh giá chứng nhận

Sau khi đánh giá sơ bộ đạt yêu cầu, ICB sẽ tiến hành đánh giá chứng nhận để chuyển đổi phiên bản. Đồng thời ICB sẽ lấy mẫu sản phẩm để thử nghiệm.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận

Khi sản phẩm được thử nghiệm đạt yêu cầu trong QCVN 16:2019/BXD. ICB sẽ cấp chứng chỉ hợp quy cho sản phẩm đó theo QCVN 16:2019/BXD

Bước 5: Đánh giá giám sát

Không quá 12 tháng, ICB sẽ tiến hành đánh giá lại 1 lần để đảm bảo chứng chỉ hợp quy mà ICB đã cấp được duy trì hiệu lực.

Chi phí và thời gian chuyển đổi phiên bản chứng chỉ hợp quy

Nếu chứng chỉ hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD vẫn còn hiệu lực. Thì doanh nghiệp có thể tiến hành đánh giá chuyển đổi lên QCVN 16:2019/BXD trong lần đánh giá giám sát, đánh giá chứng nhận lại. Hoặc thực hiện 1 lần đánh giá chứng nhận chuyển đổi riêng.

Chi phí đánh giá chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD. Bao gồm Chi phí đánh giá, chi phí thử nghiệm sản phẩm. Tùy vào quy mô, loại hình, số sản phẩm, vị trí địa lý mà chi phí của các doanh nghiệp là khác nhau. Nếu doanh nghiệp chưa có chứng chỉ ISO 9001:2015 thì sẽ phải đánh giá và cấp chứng nhận thêm ISO 9001:2015. Nếu Doanh nghiệp đánh giá chuyển đổi trùng vào lần đánh giá giám sát hoặc chứng nhận lại. Thì chi phí sẽ rẻ hơn nếu tiến hành đánh giá chuyển đổi riêng.

Thời gian đánh giá chuyển đổi tương tự như thời gian đánh giá chứng nhận. Tùy vào loại sản phẩm mà thời gian thử nghiệm sẽ khác nhau, dẫn đến thời gian đánh giá và cấp chứng nhận sẽ khác nhau.

Liên hệ Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (ICB) để biết chính xác hơn về quy trình, chi phí và thời gian đánh giá chuyển đổi lên QCVN 16:2019/BXD

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *