0913 748 863

0916 928 036

0911 289 136

50HA CAM SÀNH Ở HÀ GIANG ĐẠT CHUẨN VIETGAP

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 1/12/2020, Công ty CP Chứng Nhận Quốc Tế (ICB) đã cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn VietGAP cho 50ha cam sành tại HTX Anh Tài xã Vĩnh Hảo, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

8 hộ gia đình tại xã Vĩnh Hảo đã áp dụng quy trình chăm sóc cây cam sành theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2020. Trong đó, hộ có diện tích trồng cam sành lớn nhất là hơn 18 ha; hộ có diện tích trồng ít nhất là 1 ha, câ có độ tuổi từ 10-20 năm tuổi.

Ông Phạm Quang Lân (trái) và lãnh đạo huyện thăm vườn cam của gia đình

Toàn bộ diện tích cam sành sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP được cán bộ phòng nông nghiệp và phát triểm nông thôn huyện Bắc Quang giám sát, tư vấn và hướng dẫn quy trình chăm sóc. Khi áp dụng sản xuất cam sành theo tiêu chuẩn VietGAP, các hộ dân đã tập trung vào các yêu cầu để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm. Tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng về cách sử dụng các loại loại thuốc, phân bón và vật tư trong sản xuất và cam kết thực hiện đầy đủ quy trình sản xuất.

Sau quá trình nỗ lực áp dụng nghiêm ngặt các yêu cầu trong tiêu chuẩn, HTX Anh Tài đã tìm đến tổ chức chứng nhận ICB để đăng kí đánh giá chứng nhận VietGAP cho sản phẩm cam sành.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAP trồng trọt. Tổ chức chứng nhận ICB đã tiến hành đánh giá sơ bộ. Kết quả kiểm tra và đánh giá sơ bộ cho thấy, hệ thống tài liệu cơ sở sản xuất của HTX Anh Tài cơ bản đã đáp ứng theo Tiêu chuẩn VietGAP, ICB đã ra quyết định tiến hành đánh giá chính thức.

Đoàn chuyên gia ICB tiến hành đánh giá chính thức tại cơ sở sản xuất của HTX tại Thôn Khuổi Mù, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang và thẩm xét hồ sơ đánh giá và kết quả thử nghiệm thì nhận thấy, sản phẩm chè cam sành của HTX đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật cũng như các yêu cầu trong tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt.

Hình ảnh tại đơn vị được đánh giá

Ngày 01/12/2020, Tổ chức chứng nhận ICB đã cấp Giấy chứng nhận VietGAP theo TCVN 11892-1:2017 cho sản phẩm cam của HTX Anh Tài.