0913 748 863

0916 928 036

0911 289 136

Các Bước Chứng Nhận ISO 14001:2015 Mới Nhất 2020

5/5 - (1 bình chọn)

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 được ban hành với các đơn vị, tổ chức nhằm tạo ra một hệ thống quản lý để giúp các tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của doanh nghiệp tới môi trường. Với chứng nhận giúp cải thiện môi trường hiệu quả, doanh nghiệp nào khi đăng kí kinh doanh cũng cần chứng nhận hệ thống quản lý môi trường.

Để rõ hơn về quy trình chứng nhận, hãy tham khảo các bước chứng nhận ISO 14001:2015 để không gặp vấn đề trong quá trình thực hiện nhé.

Các bước tư vấn cấp chứng nhận ISO 14001:2015

Chứng nhận ISO 14001:2015 là gì?

Chứng nhận ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường được ban hành lần đầu vào năm 1996 và sửa đổi lần thứ 3 năm 2015. ISO 14001 đưa ra các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường; giúp các tổ chức cải thiện hiệu suất môi trường của họ thông qua việc sử dụng tài nguyên hiệu quả và giảm chất thải; đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng của các bên liên quan.

10 bước chứng nhận ISO 14001:2015

Bước 1: Đào tạo cho cán bộ quản lý môi trường về ISO 14001

Tiến hành đào tào nhận thức cho cán bộ ISO về các yêu cầu mới trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Bước 2: Xác định bối cảnh của doanh nghiệp, nhu cầu của khách hàng và các bên quan tâm về vấn đề môi trường

Doanh nghiệp cần phải xác định rõ những vấn đề bên trong và bên ngoài tổ chức; chúng có ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động kiểm soát và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, cần đặc biết quan tâm tớinhu cầu của khách hàng về vấn đề bảo vệ môi trường

Bước 3: Xác định các rủi ro/nguy cơ có thể ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động kinh doanh, sản xuất

Doanh nghiệp cần xác định rủi ro tiềm ẩn xuất hiện ở cả bên trong và bên ngoài của tổ chức có thể ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bước 4: Hoach định chính sách và mục tiêu môi trường

Cấp lãnh đạo cao nhất thiết lập chính sách môi trường. Chính sách đó định hướng tầm nhìn dài hạn về vấn đề môi trường của doanh nghiệp.

Mục tiêu môi trường được xây dựng ra nhằm đảm bảo từng bước nâng cao và cải thiện vấn đề môi trường.

Bước 5: Xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa và các thông số/tiêu chí/chỉ tiêu môi trường cụ thể

Khía cạnh môi trường có ý nghĩa là các khía cạnh/vấn đề nguy cơ nảy sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có tác động đến môi trường.

Thông số/tiêu chí/chỉ tiêu môi trường cụ thể là các chỉ tiêu/tiêu chí cụ thể cần phải kiểm soát để đảm bảo không phát sinh các vấn đề/nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường.

Bước 6: Xây dựng Quy trình và hướng dẫn/biểu mẫu giám sát môi trường

Trong quy trình cần quy định rõ công việc, rõ người và rõ cách làm

Tập trung vào các thông số/chỉ tiêu/tiêu chí môi trường chính cần phải kiểm soát trong quá trình sản xuất/cung cấp sản phẩm/dịch vụ.

Bước 7: Vận hành theo Quy trình, hướng dẫn/biểu mẫu đã thiết lập

Các quy trình/hướng dẫn/biểu mẫu đã được thiết lập thì phải đưa vào thực hiện. Đặc biệt, cần phải lưu trữ bằng chứng thực hiện bằng cách làm các hồ sơ giám sát các tiêu chí/thông số môi trường hay sổ tay ghi chép/nhật kí giám sát môi trường định kỳ.

Thời gian vận hành phải phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh và vòng đời của sản phẩm ( để đảm bảo hệ thống quản lý môi trường được vận hành ổn định)

Bước 8: Đánh giá nội bộ để giám sát và đảm bảo tuân thủ

Các phòng ban/bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đánh giá chéo lẫn nhau để giám sát việc tuân thủ theo các quy trình/hướng dẫn đã thiết lập. Đánh giá nội bộ thông thường được thực hiện tối thiểu 1 lần/năm.

Bước 9: Xem xét của lãnh đạo

Lãnh đạo cao nhất tiến hành họp để xem xét tổng thể việc vận hành hệ thống quản lý môi trường. Nội dung cuộc họp là để đưa ra các quyết định cải tiến và điều chỉnh cần thiết (về con người, trang thiết bị, quy trình/hướng dẫn) nhằm cải thiện các vấn đề về môi trường.

Bước 10: Đăng kí chứng nhận tới các Tổ chức chứng nhận có năng lực

Để được chứng nhận ISO 14001:2015, doanh nghiệp cần phải đăng kí và được chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận có năng lực đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lựa chọn chứng nhận ISO 14001:2015 với các tổ chứng chứng nhận quốc tế ICB

Doanh nghiệp nên lựa chọn tổ chức Chứng nhận ISO có năng lực chứng nhận ISO 14001:2015 và đã được cấp phép hoạt động. Để tra cứu chính xác năng lực của các Tổ chức chứng nhận, truy cập theo đường link tra cứu chính thức của TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG – BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:

Link tra cứu: Tổ chức chứng nhận

Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế ICB có bề dày nhiều năm kinh nghiệm đánh giá chứng nhận ISO 14001:2015 cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. ICB được Văn phòng công nhận chất lượng BOA – bộ khoa học ông nghệ chỉ định năng lực đánh giá chứng nhận ISO 14001:2015 theo quyết định số 388.2017/QĐ-VPCNCL vào ngày 15/08/2017. Đến với Chứng nhận quốc tế ICB, doanh nghiệp sẽ được tư vấn miễn phí các bước chuẩn bị để được chứng nhận ISO 14001:2015 một cách nhanh chóng, chính xác. Làm việc trực tiếp, miễn qua môi giới trung gian và các thủ tục rườm rà nhằm tiết kiệm tối đa thời gian và công sức của doanh nghiệp.

Vui lòng liên hệ Hotline: 0916 928 036 (Ms Nhung). Zalo: 0916 928 036. Email: nhungnguyen.icb@gmail.com