0913 748 863

0916 928 036

0919 382 332

Chứng nhận tích hợp ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

5/5 - (1 bình chọn)

Khi triển khai riêng lẻ từng hệ thống quản lý dễ gây sự chồng chéo và trùng lặp hệ thống tài liệu, chính sách, mục tiêu sẽ thiếu sự nhất quán. Vậy đâu là giải pháp? ICB sẽ giúp doanh nghiệp tìm hiểu về chứng nhận tích hợp ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001.

Khái niệm tích hợp hệ thống quản lý

Tích hợp hệ thống quản lý (IMS – Integrated Management System) là liên kết các hệ thống quản lý khác nhau thành một hệ thống quản lý hoàn chỉnh. Việc tích hợp này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

Tích hợp ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001
Tích hợp ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

Lợi ích của chứng nhận tích hợp ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

4 lợi ích của việc tích hợp ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001
4 lợi ích của việc tích hợp ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

Đôi nét về ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

Đôi nét cơ bản về ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
Đôi nét cơ bản về ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

Các điều khoản chung và riêng của hệ thống ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

TT Điều khoản Giống nhau Khác nhau
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
1 4. Bối cảnh của tổ chức Các yêu cầu là như nhau Đề cập đến chất lượng Đề cập đến môi trường Đề cập đến sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp
2 5. Sự lãnh đạo Các yêu cầu là như nhau Khác nhau về trọng tâm của các chính sách
3 6. Hoạch định + Yêu cầu giải quyết các rủi ro và cơ hội

+ Yêu cầu đối với các mục tiêu

Có các yêu cầu đề cập đến chất lượng. Có các yêu cầu bổ sung liên quan đến các khía cạnh môi trường và nghĩa vụ tuân thủ. Có các yêu cầu bổ sung liên quan đến các mối nguy OH&S và các yêu cầu pháp lý.
4 7. Hỗ trợ Các yêu cầu là như nhau      
5 8. Thực hiện Yêu cầu tổ chức thiết lập các kiểm soát hoạt động đối với các quá trình. Thảo luận về các quá trình để cung cấp sản phẩm dịch vụ. Các yêu cầu bổ sung để chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp. Các yêu cầu bổ sung để chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp.
6 9. Giám sát, đo lường và phân tích Các yêu cầu là như nhau, chỉ khác nhau về quan điểm. Yêu cầu theo dõi và đo lường sự hài lòng của khách hàng. Yêu cầu đánh giá tuân thủ các nghĩa vụ. Yêu cầu đánh giá tuân thủ các nghĩa vụ.
7 10. Cải tiến Các yêu cầu là như nhau      

Các bước đánh giá chứng nhận tích hợp ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

5 bước đánh giá tích hợp ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
5 bước đánh giá tích hợp ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

ICB chuyên cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, HACCP, VietGAP, HỮU CƠ, HỢP QUY SẢN PHẨM, HỢP CHUẨN SẢN PHẨM với phương châm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của doanh nghiệp.

Quý khách hàng cần tư vấn cụ thể về chứng nhận tích hợp ISO 9001ISO 14001ISO 45001 vui lòng liên hệ Ms. Nga – 0919 382 332 để được hỗ trợ miễn phí một cách nhanh nhất và chi tiết nhất.