0913 748 863

0916 928 036

0919 382 332

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH: NỀN TẢNG CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

4/5 - (1 bình chọn)

Kiểm kê khí nhà kính giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tác động của hoạt động của mình đối với môi trường, từ đó xây dựng các kế hoạch giảm thiểu phát thải khí nhà kính, góp phần phát triển bền vững. Bạn có muốn doanh nghiệp của mình phát triển bền vững?

Đặt vấn đề

Khí nhà kính là gì?

Khí nhà kính là những chất khí trong khí quyển, khi hấp thụ nhiệt từ mặt trời, làm cho Trái đất nóng lên. Biến đổi khí hậu là hiện tượng nhiệt độ trung bình của Trái đất tăng lên, gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, kinh tế và xã hội.

Vai trò của doanh nghiệp trong phát thải khí nhà kính

Doanh nghiệp là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, các hoạt động của doanh nghiệp chiếm khoảng 25% tổng lượng khí nhà kính phát thải toàn cầu.

Kiểm kê khí nhà kính là nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững

Kiểm kê khí nhà kính là quá trình thu thập và phân tích dữ liệu để xác định lượng khí nhà kính mà một doanh nghiệp phát thải. Việc làm này là nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững vì nó giúp doanh nghiệp:

 • Hiểu rõ hơn về tác động của hoạt động của mình đối với môi trường
 • Xây dựng các kế hoạch giảm thiểu phát thải khí nhà kính hiệu quả
 • Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • Tuân thủ quy định, tăng cường uy tín doanh nghiệp

Lợi ích của kiểm kê khí nhà kính đối với doanh nghiệp

 • Nâng cao nhận thức về tác động của khí nhà kính
 • Giảm thiểu tác động môi trường
 • Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • Tuân thủ quy định, tăng cường uy tín doanh nghiệp

Đối tượng cần thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022, cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Cơ sở có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên, bao gồm nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp, công ty kinh doanh vận tải hàng hóa, tòa nhà thương mại.
 • Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên.

Lĩnh vực cần thực hiện kiểm kê khí nhà kính, bao gồm:

 • Xây dựng: tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng; các quá trình công nghiệp trong sản xuất xây dựng;
 • Các quá trình công nghiệp: luyện kim; sản xuất hóa chất; công nghiệp điện tử; sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô zôn; sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp khác;
 • Năng lượng: khai thác than, dầu, khí tự nhiên; công nghiệp sản xuất năng lượng; tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp, dịch vụ, thương mại và dân dụng;
 • Chất thải: xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học; bãi chôn lấp chất thải rắn; thiêu đốt và lộ thiên chất thải; xử lý và xả thải nước thải;
 • Giao thông vận tải: tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải;
 • Nông nghiệp, lâm nghiệp: sử dụng đất:chăn nuôi; lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất; trồng trọt; tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; các nguồn phát thải khác trong nông nghiệp

Cách thức thực hiện

Bước 1: Xác định ranh giới hoạt động của cơ sở

 • TCVN ISO 14064-1:2011, Phần 1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ tổ chức.

Bước 2: Lựa chọn và thu thập dữ liệu hoạt động cho cơ sở

 • Dữ liệu về tiêu thụ năng lượng
 • Dữ liệu về sản lượng
 • Dữ liệu về vận tải
 • Dữ liệu về xử lý chất thải

Bước 3: Lựa chọn hệ số phát thải cho cơ sở

 • Xác định lượng khí nhà kính phát thải từ các hoạt động của cơ sở. Hệ số phát thải là một tham số được sử dụng để tính toán lượng khí nhà kính phát thải từ một đơn vị hoạt động.

Bước 4: Tính toán phát thải khí nhà kính cho cơ sở

 • Tính toán lượng khí nhà kính phát thải từ các hoạt động của cơ sở. Lượng khí nhà kính phát thải được tính toán bằng cách nhân hệ số phát thải với lượng hoạt động.

Bước 5: Quy trình kiểm soát chất lượng cho cơ sở

 • Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của kết quả kiểm kê khí nhà kính. Quy trình kiểm soát chất lượng

Bước 6: Đánh giá độ không chắc chắn cho cơ sở

Bước 7: Tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

Bước 8: Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

 • Báo cáo kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải cấp cơ sở được xây dựng theo Mẫu 06 Phụ lục II của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP

Nếu bạn là một doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành nghề, bạn cần thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Bạn có thể tự thực hiện hoặc thuê một bên tư vấn chuyên nghiệp thực hiện.

ICB là một công ty tư vấn chuyên nghiệp. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức, sẵn sàng hỗ trợ bạn thực hiện kiểm kê khí nhà kính một cách chính xác và hiệu quả.

LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (ICB)

 • Văn phòng miền Bắc: C9 Lô 8 Khu Đô Thị Mới Định Công, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
 • Văn phòng miền Nam: Văn phòng Miền Nam: 201/114 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0835 380 099
 • Email: longmai.icb@gmail.com