0913 748 863

0916 928 036

0919 382 332

ỔI VIETGAP XÃ QUÝ SƠN, TÂN YÊN, BẮC GIANG

5/5 - (1 bình chọn)

Nhằm mục đích xây dựng vùng sản xuất tập trung để tạo ra sản phẩm nông nghiệp ưu thế trên địa bàn, năm 2020 UBND xã Quý Sơn đã triển khai mô hình “Nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm thông qua thực hành nông nghiệp tốt VietGAP trong sản xuất quả ổi” với diện tích 15ha.

Sản phẩm ổi Vietgap tại xã Quý Sơn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang

Tổ Chức Chứng Nhận ICB đánh giá chứng nhận VietGAP cho 6 hộ sản xuất ổi xã Quý Sơn huyện Tân Sơn

Mô hình có sự tham gia của 6 hộ thuộc thôn Bắc Hai và thôn Thượng Vũ (xã Quý Sơn, huyện Tân Yên). Qua 1 năm triển khai, các hộ tham gia mô hình đã được chuyển giao khoa học kỹ thuật, nắm được quy trình VietGAP áp dụng trong trồng trọt, sản xuất ổi và tạo được đội ngũ quản lý, trồng trọt có đủ trình độ để từng bước tiếp cận với các công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp trên địa bàn.

Chị Phạm Thị Chúc bên vườn ổi Thái đang cho thu hoạch

Qua quá trình đánh giá hiện trường và tài liệu hồ sơ, Tổ Chức Chứng Nhận ICB đã cấp giấy chứng nhận VietGAP cho 3 hộ sản xuất ổi xã Quý Sơn với diện tích 15ha.

Chuyên gia ICB thực hiện đánh giá tại nhóm hộ

Thông qua triển khai mô hình đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nông dân khi sản xuất ổi hàng hoá trong việc bảo vệ sức khoẻ của người sản xuất và người tiêu dùng, hướng tới nền nông nghiệp sạch, bền vững. Đồng thời bảo vệ môi trường thông qua kiểm soát sử dụng vật tư nông nghiệp trong quá trình sản xuất, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Tổ hợp tác sản xuất ổi an toàn thôn Trung, xã Hợp Đức, hiện có 67 tham gia trồng ổi, với diện tích 10 ha, sản lượng ước đạt 350 tấn quả/ năm. Các hộ tham gia sản xuất ổi đều có nguồn thu nhập ổn định, nhiều hộ đã vươn lên khá giả.