0913 748 863

0916 928 036

0911 289 136

So Sánh OHSAS 18001 Và ISO 45001 – Chứng Nhận ICB

5/5 - (1 bình chọn)

Phiên bản đổi mới ISO 45001 được cho là sự kiện quan trọng đối với các nhà quản lý EHS (ngành an toàn, sức khỏe và môi trường). Khác nhau giữa OHSAS 18001 và ISO 45001 nhấn mạnh về sự cam kết quản lý, sự tham gia của nhân viên và kiểm soát rủi ro. Hiểu được tầm quan trọng của sự đổi mới chính sách; ICB giới thiệu tới các đơn vị, doanh nghiệp sự khác biệt về cấu trúc, nội dung và các vấn đề liên quan đến quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại OHSAS 45001.

ISO 45001 là gì?

Phiên bản ISO 45001 được ban hành vào ngày 12 tháng 3 năm 2018 và là tiêu chuẩn quốc tế mới về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Phiên bản mới này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe. Đồng thời hướng dẫn sử dụng, cho phép các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách ngăn chặn thương tích, bệnh tật, tính mạng liên quan đến công việc và chủ động cải thiện việc thực hiện OH&S.

ISO 45001 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trên thế giới bất kể quy mô, loại hình hoặc tính chất của doanh nghiệp. ISO 45001 thay thế OHSAS 18001, tài liệu tham khảo trước đây của thế giới về quản lý OH&S (các tổ chức hiện được chứng nhận theo OHSAS 18001 đến ngày 12 tháng 3 năm 2021 sẽ được chuyển sang ISO 45001).

Khác biệt giữa OHSAS 18001 Và ISO 45001

Khác biệt về cấu trúc

Sự khác biệt đầu tiên có thể kể ra là cấu trúc giữa hai bộ tiêu chuẩn. Khác với OHSAS 18001 thì ISO 45001 dựa trên Hướng dẫn ISO 83 (“Phụ lục SL”) định nghĩa cấu trúc, văn bản, các thuật ngữ phổ biến chung và các định nghĩa cho các hệ thống quản lý như ISO 9001, ISO 14001, vv. Cấu trúc này nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện và việc tích hợp với một số hệ thống quản lý khác theo cách thức hài hoà, có cấu trúc và hiệu quả. Cấu trúc như sau:

– Phạm vi

– Tài liệu viện dẫn

– Thuật ngữ và định nghĩa

– Bối cảnh của tổ chức

– Sự lãnh đạo

– Hoạch định

– Hỗ trợ

– Điều hành

– Đánh giá kết quả

– Cải tiến

ISO 45001 thường được tập trung nhiều hơn vào bối cảnh của tổ chức. Với bộ tiêu chuẩn ISO 45001 thì các tổ chức sẽ cần phải được cân nhắc hơn vào các vấn đề về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cũng như xem xét những gì mà xã hội mong đợi ở Doanh Nghiệp của họ đối với các vấn đề trên.

So sánh OHSAS 18001 với ISO 45001
Tìm hiểu chuyển đổi chứng nhận ISO 45001 tại ICB

Khác biệt về nội dung

Về tổng quan, OSHSAS 18001 có khá nhiều điểm khác biệt so với ISO 45001. Nhưng sự thay đổi mấu chốt đó là OHSAS 18001 tập trung vào quản lý các mối nguy hại về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và các vấn đề nội bộ khác. Còn ISO 45001 lại tập trung vào sự tương tác giữa tổ chức và môi trường kinh doanh. Ngoài ra, hai tiêu chuẩn này cũng được phân biệt theo nhiều cách khác nhau:

OHSAS 18001 ISO 45001
Dựa trên quy trình/thủ tục Dựa trên quá trình
Không tập trung vào tất cả các điều khoản Tập trung vào tất cả các điều khoản
Chỉ đề cập tới rủi ro Xem xét cả rủi ro và cơ hội
Không bao gồm quan điểm của các bên liên quan Bao gồm quan điểm của các bên liên quan

Những điểm khác biệt trên cho thấy các tổ chức/doanh nghiệp ngày càng quan tâm hơn về vấn đề an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên. Mặc dù hai tiêu chuẩn này khác nhau trong cách tiếp cận, nhưng từ nền tảng là có hệ thống quản lý xây dựng theo OHSAS 18001 doanh nghiệp sẽ dễ dàng, thuận tiện hơn khi chuyển đổi sang ISO 45001.

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001

Phiên bản ISO 45001 là bản dự thảo Tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn ISO 45001 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp. Áp dụng tiêu chuẩn này giúp các tổ chức quản lý rủi ro và cải tiến kết quả hoạt động quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

Thực hiện hệ thống quản lý ISO 45001 là một quyết định có tính chiến lược đối với tổ chức; thực hiện phát triển bền vững, đảm bảo cho người lao động được an toàn hơn và khỏe mạnh hơn. Từ đó tăng lợi nhuận cho tổ chức, ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật.

Trình tự chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001

Khi chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001. Các doanh nghiệp cần phải “chuẩn bị nền tảng” bằng việc thực hiện các trình tự công việc như sau:

Bước 1: Tiến hành phân tích

Phân tích về các bên liên quan (ví dụ, những cá nhân hoặc tổ chức ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức) cũng như các yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tổ chức bạn, sau đó tự xem xét những rủi ro này có thể được kiểm soát thông qua hệ thống quản lý của tổ chức hay không.

Bước 2: Thiết lập phạm vi

Thiết lập phạm vicủa hệ thống, xem xét hệ thống quản lý của bạn để đạt được các thiết lập đã nêu ra.

Bước 3: Thiết lập các quá trình của tổ chức

Sử dụng thông tin này để thiết lập các quá trình của tổ chức, đánh giá các rủi ro và quan trọng nhất là để thiết lập các chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) cho các qúa trình.

Khi doanh nghiệp bạn đã điều chỉnh tất cả dữ liệu cho các công cụ của OHSAS 18001, doanh nghiệp có thể sử dụng lại hầu hết những gì đã có trong hệ thống quản lý mới của mình. Vì vậy, mặc dù cách tiếp cận là khá khác nhau, nhưng các công cụ cơ bản là như nhau.

Liên hệ hỗ trợ tư vấn tại ICB

Chứng nhận quốc tế ICB có dịch vụ trọn gói hỗ trợ DN chứng nhận/chuyển đổi phiên bản OHSAS 18001 và ISO 45001. Làm việc trực tiếp, miễn qua trung gian môi giới và các thủ tục rườm rà, tiết kiệm thời gian và công sức cho doanh nghiệp.

Hotline : 0911 289 136 (Ms Ngân)

Zalo: 0911 289 136

Fanpage: https://www.facebook.com/chungnhanquocte.ICB/

Website: chungnhanquocte.vn