0913 748 863

0916 928 036

0919 382 332

TRA CỨU CHỨNG CHỈ/ VERIFY ISSUED CERTIFICATE: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM BẢO TÍN

5/5 - (1 bình chọn)
Tên công ty/ Client name:

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM BẢO TÍN/

NAM BAO TIN IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

Địa chỉ/ Address:

Trụ sở/ Head office: 23/6 Đường 26, Khu phố 7, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ No. 23/6 street 26, quarter 7, Linh Dong ward, Thu Duc city, Ho Chi Minh city, Vietnam

Nhà máy/ Factory: Tổ 12, Ấp Tân Lập, Xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam/ Group 12, Tan Lap hamlet, Tan Binh commune, Tay Ninh city, Tay Ninh province, Vietnam

Mã chứng nhận/ Certificate No: 230271.FMS.CN23.01 230271.FMS.CN23.02 230271.EMS.CN23
Tiêu chuẩn chứng nhận/ Standards: ISO 22000:2018 HACCP CODEX 2020 ISO 14001:2015
Phạm vi/ Scope, Product:

1. Sản xuất, kinh doanh, chế biến tinh bột sắn, tinh bột biến tính/ Producing, trading, processing cassava, modified starches;

2. Kinh doanh phụ gia thực phẩm/ Trading in food additive./.

1. Sản xuất, kinh doanh, chế biến tinh bột sắn, tinh bột biến tính/ Producing, trading, processing cassava, modified starches;

2. Kinh doanh phụ gia thực phẩm/ Trading in food additive./.

1. Sản xuất, kinh doanh, chế biến tinh bột sắn, tinh bột biến tính/ Producing, trading, processing cassava, modified starches;

2. Kinh doanh phụ gia thực phẩm/ Trading in food additive./.

Thời hạn hiệu lực/ Certificate Validity:  Ngày cấp/ Issued date: 09/04/2023

Ngày hết hạn/ Expired date: 08/04/2026

Ngày cấp/ Issued date: 13/04/2023

Ngày hết hạn/ Expired date:12/04/2026

 

Ngày cấp/ Issued    date: 25/04/2023

Ngày hết hạn/ Expired date: 24/04/2026