0911289136

0916 928 036

0918932136

TRA CỨU CHỨNG CHỈ/ VERIFY ISSUED CERTIFICATE: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM BẢO TÍN

Đánh giá
Tên công ty/ Client name: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM BẢO TÍN/ NAM BAO TIN IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Địa chỉ/ Address:

Trụ sở/ Head office: 23/6 Đường 26, Khu phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ No. 23/6 street 26, quarter 7, Linh Dong ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh city, Vietnam

Nhà máy/ Factory: Tổ 12, Ấp Tân Lập, Xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam/ Group 12, Tan Lap hamlet, Tan Binh commune, Tay Ninh city, Tay Ninh province, Vietnam

Mã chứng nhận/ Certificate No: 200223.FMS.CN20.01 200223.EMS.CN20 200223.FMS.CN20.02
Tiêu chuẩn chứng nhận/ Standards: ISO 22000:2018 ISO 14001:2015 HACCP CODE:2003
Phạm vi/ Scope, Product: Sản xuất, kinh doanh, chế biến tinh bột sắn, tinh bột biến tính, sắn lát, phụ gia thực phẩm/ Producing, trading, processing cassava, modified starches, sliced cassava, food additives./. Sản xuất, kinh doanh, chế biến tinh bột sắn, tinh bột biến tính, sắn lát, phụ gia thực phẩm/ Producing, trading, processing cassava, modified starches, sliced cassava, food additives./. Sản xuất, kinh doanh, chế biến tinh bột sắn, tinh bột biến tính, sắn lát, phụ gia thực phẩm/ Producing, trading, processing cassava, modified starches, sliced cassava, food additives./.
Thời hạn hiệu lực/ Certificate Validity:  Ngày cấp/ Issued date: 10/04/2020

Ngày hết hạn/ Expired date: 09/04/2023

Ngày cấp/ Issued date: 26/04/2020

Ngày hết hạn/ Expired date: 25/04/2023

Ngày cấp/ Issued date: 16/04/2020

Ngày hết hạn/ Expired date: 15/04/2023