0913 748 863

0916 928 036

0912 958 536

TRA CỨU CHỨNG CHỈ/ VERIFY ISSUED CERTIFICATE:CÔNG TY TNHH GODA INTERNATIONAL VIỆT NAM

Đánh giá

Tên công ty/ Client name:CÔNG TY TNHH GODA INTERNATIONAL VIỆT NAM/GODA INTERNATIONAL VIET NAM COMPANY LIMITED

ĐỊA CHỈ ADDRESS:

Trụ sở/ Office và Nhà máy sản xuất/ Factory/ Office: Lô P-10, Khu công nghiệp Tràng Duệ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Xã An Hoà, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam/Lot P-10, Trang Due Industrial Park in Dinh Vu-Cat Hai Economic Zone, An Hoa Commune, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam

Mã chứng nhận/ Certificate No:220936.QMS.CN22

Tiêu chuẩn chứng nhận/ Standards:ISO 9001:2015

Phạm vi/ Scope, Product: Sản xuất linh kiện máy tính: màng bản mạch dùng cho (bàn phím, đèn quang chuột máy tính, đèn báo mặt sau máy laptop)/Producing computer components: circuit board film for (keyboard, computer mouse optical light, laptop backside indicator light)

Thời hạn hiệu lực/ Certificate Validity: 

Ngày cấp/ Issued date:22/11/2022

Ngày hết hạn/ Expired date:21/11/2025