0913 748 863

0916 928 036

0912 958 536

TRA CỨU CHỨNG CHỈ/ VERIFY ISSUED CERTIFICATE:CÔNG TY TNHH LEZOU DYNAMIC TECHNOLOGY VIỆT NAM

Đánh giá

Tên công ty/ Client name: CÔNG TY TNHH LEZOU DYNAMIC TECHNOLOGY VIỆT NAM/VIETNAM LEZOU DYNAMIC COMPANY LIMITED

Trụ sở/ Office và Nhà máy sản xuất/ Factory:: Lô B8, Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam/ Head office and factory: Lot B8, Thuy Van Industrial Park, Thuy Van Commune, Viet Tri City, Phu Tho Province, Vietnam

ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN/

Has been assessed and found to comply with the requirements of:

Mã chứng nhận/ Certificate No:230307.QMS.CN23

Tiêu chuẩn chứng nhận/ Standards:ISO 9001 :2015

CHO PHẠM VI/ For scope:

Sản xuất, gia công đồ chơi trẻ em các loại làm từ vải bông./.

producing and processing childeren’s toys of all kinds made from cotton./.

Thời hạn hiệu lực/ Certificate Validity:

Ngày cấp/ Issued date:27/03/2023

Hiệu lực đến ngày/ Expired date: 26/03/2026