0913 748 863

0916 928 036

0912 958 536

Chứng nhận HACCP CODEX 2020

5/5 - (1 bình chọn)

Mọi người đều có quyền mong đợi thực phẩm mà mình ăn uống phải được an toàn và phù hợp. Bệnh tật do thực phẩm gây ra, có thể làm tổn hại đến nền thương mại, du lịch và dẫn đến thiệt hại về kinh tế, mất việc làm và còn gây ra kiện tụng. Thực phẩm bị hư hỏng còn gây ra lãng phí tổn hao và có thể ảnh hưởng xấu tới việc buôn bán và tín nhiệm đối với người tiêu dùng.

Do đó, việc kiểm soát có hiệu quả vệ sinh thực phẩm là vô cùng quan trọng, để tránh được những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe con người và tránh gây những hậu quả về kinh tế, do bệnh tật hay sự tổn hại mà thực phẩm đem đến và do hư hao thực phẩm. Chính vì vậy sự ra đời của các phiên bản tiêu chuẩn HACCP CODE – Phân tích mối nguy và Kiểm soát điểm tới hạn, mà mới nhất là phiên bản HACCP CODEX 2020 là vô cùng cấp thiết.

1. Đôi nét về tiêu chuẩn HACCP CODEX 2020

Tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 đã được Ủy ban Codex Alimentarius thông qua ngày 25 tháng 9 năm 2020. Tiêu chuẩn này cung cấp “nền tảng chung cho việc kiểm soát Vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn thế giới, đồng thời tạo cơ sở cho tất cả các văn bản và tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm Codex khác.

Tiêu chuẩn HACCP CODEX 2020 cung cấp một khung các nguyên tắc chung để sản xuất thực phẩm an toàn và phù hợp để tiêu dùng bằng cách vạch ra các biện pháp kiểm soát vệ sinh và an toàn thực phẩm cần thiết được thực hiện trong sản xuất (bao gồm sản xuất), chế biến, sản xuất, chuẩn bị, đóng gói, lưu trữ, phân phối, bán lẻ, dịch vụ thực phẩm vận hành và vận chuyển thực phẩm và khi thích hợp, các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm cụ thể ở các bước nhất định trong toàn bộ chuỗi thức ăn

Bản sửa đổi cho phép nhà tổ chức, đơn vị kinh doanh thực phẩm, các bên liên quan áp dụng tốt hơn. Bộ quy tắc này cũng bổ sung cho việc áp dụng về quản lý chất gây dị ứng. Giúp các quốc gia duy trì nguồn cung cấp an toàn thực phẩm liên tục trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn ra. Đồng thời tiêu chuẩn HACCP CODEX 2020 cũng nêu bật sự cần thiết phải củng cố về thực hành an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bộ tiêu chuẩn HACCP CODE được thông qua lần đầu năm 1969. Được bổ sung năm 1999. Và được sửa đổi vào các năm 1997, 2003 và 2020.

Tiêu chuẩn HACCP CODEX 2020

2. Những đổi mới của tiêu chuẩn HACCP CODEX 2020 so với phiên bản cũ tiêu chuẩn HACCP CODE 2003

Thay đổi cấu trúc tiêu chuẩn: Phần nội dung về Hệ thống Phân tích Mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) đã được cấu trúc trở thành một chương chính độc lập thay vì bị đưa vào phần phụ lục như phiên bản HACCP CODE:2003

Bổ sung phần nguyên tắc chung: Phần nguyên tắc chung được bổ sung, làm rõ mục đích làm nền tảng cho các hệ thống An toàn thực phẩm và các nguyên tắc HACCP.

Bổ sung nội dung cam kết lãnh đạo: Nội dung cam kết lãnh đạo tương đồng với điều khoản 5 – Sự lãnh đạo của tiêu chuẩn ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001,… Việc bổ sung này buộc các nhà lãnh đạo phải có sự hành động quyết liệt hơn như đã cam kết, từ đó nâng cao khả năng áp dụng thành công HACCP CODEX 2020

Bổ sung nội dung quản lý chất gây dị ứng: Việc thừa nhận chất gây dị ứng là một mối nguy hại cần kiểm soát chặt chẽ, tương tự như các tiêu chuẩn BRC, FSSC 22000, ISO 22000,…

Bổ sung các nội dung khác: Bổ sung các nội dung về việc: Đánh giá sử dụng nguồn nước; Thu gom xử lý chất thải nguy hại; Quy trình thu hồi và loại bỏ thực phẩm không an toàn; Chương trình đào tạo nhân sự; Hành động khắc phục khi thất bại ngăn dịch hại xâm nhập; Vệ sinh cá nhân;..

Xem thêm: Chứng nhận HACCP CODE:2003

3. Những yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP CODEX 2020

(1) Sự phù hợp và an toàn thực phẩm cần được kiểm soát bằng cách sử dụng phương pháp phòng ngừa dựa trên khoa học, để ví dụ một hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm

(2) Các chương trình tiên quyết được áp dụng thích hợp, bao gồm Thực hành vệ sinh tốt (GHP), phải cung cấp nền tảng cho một hệ thống HACCP hiệu quả

(3) Mỗi nhà cung cấp thực phẩm (FBO) nên nhận thức được các mối nguy liên quan đến nguyên liệu thô và các thành phần khác, quá trình sản xuất hoặc chuẩn bị, môi trường mà thực phẩm được sản xuất và / hoặc được xử lý phù hợp với ngành kinh doanh thực phẩm

(4) Khi ứng dụng GHP một mình là không đủ, cần kết hợp GHPs và các biện pháp kiểm soát bổ sung tại các CCP đã áp dụng

(5) Các biện pháp kiểm soát cần thiết để đạt được mức an toàn thực phẩm có thể chấp nhận được, phải được xác nhận một cách khoa học

(6) Việc áp dụng các biện pháp kiểm soát phải được giám sát, hành động khắc phục, xác minh, và tài liệu, phù hợp với bản chất của sản phẩm thực phẩm và quy mô của cơ sở kinh doanh thực phẩm

(7) Hệ thống vệ sinh an toàn thực phẩm cần được xem xét lại để xác định xem có cần sửa đổi hay không, bất cứ khi có sự thay đổi đáng kể nào

(8) Cần duy trì thông tin thích hợp về thực phẩm và quá trình thực phẩm giữa tất cả các bên liên quan nhằm đảm bảo tính phù hợp và an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi thực phẩm

4. Những lợi ích của tiêu chuẩn HACCP CODEX 2020

 • Bảo vệ người tiêu dùng khỏi bệnh tật, thương tật hoặc tử vong do tiêu thụ thực phẩm
 • Đảm bảo các nhà cung cấp thực phẩm (FBO) thực hiện một hệ thống kiểm soát hiệu quả để thực phẩm an toàn và phù hợp để tiêu dùng
 • Duy trì niềm tin vào thực phẩm thương mại trong nước và quốc tế
 • Cung cấp thông tin truyền đạt hiệu quả các nguyên tắc vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhà khai thác và người tiêu dùng
 • Xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm tích cực bằng cách thể hiện cam kết của họ trong việc cung cấp thực phẩm và khuyến khích thực hành an toàn thực phẩm phù hợp
 • Đảm bảo rằng người tiêu dùng có thông tin rõ ràng và dễ hiểu để giúp họ xác định sự hiện diện của các chất gây dị ứng thực phẩm, bảo vệ thực phẩm của họ khỏi bị ô nhiễm và ngăn chặn sự phát triển / tồn tại của mầm bệnh từ thực phẩm bằng cách bảo quản, xử lý và chuẩn bị thực phẩm đúng cách

5. Lộ trình áp dụng phiên bản mới tiêu chuẩn HACCP CODEX 2020 

Việc áp dụng phiên bản mới HACCP CODEX 2020 này không được quy định cụ thể bởi các tổ chức công nhận hay theo quy định của pháp luật. ICB gợi ý cho khách hàng lộ trình như sau:

Ngày bắt đầu áp dụng HACCP CODEX 2020 là từ ngày 11/08/2021

Với khách hàng mới áp dụng tiêu chuẩn HACCP Codex từ ngày 11/08/2021 trở đi thì có thể áp dụng phiên bản mới 2020.

Với các khách hàng hiện hành áp đang được chứng chứng nhận theo tiêu chuẩn HACCP CODEX phiên bản 2003 thì có thể kết hợp cập nhật lên phiên bản mới HACCP CODEX 2020 trong các lần đánh giá giám sát định kỳ hoặc đánh giá tái chứng nhận.

6. Thủ tục cấp chứng nhận HACCP CODEX 2020 

Để được cấp chứng nhận HACCP CODEX 2020, nhìn chung các đơn vị đăng ký cần đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

(1) Địa điểm đăng ký chứng nhận đầy đủ giấy tờ pháp lý

(2) Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thực tế phù hợp với phạm vi đăng ký chứng nhận

(3) Hồ sơ sản xuất (quy trình sản xuất, hợp đồng/hóa đơn nguyên vật liệu đầu vào chứng minh nguồn gốc nguyên liệu) phù hợp

(4) Danh mục máy móc, thiết bị, dụng cụ đã được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh theo quy định

(5) Hồ sơ nhân sự phù hợp (Ví dụ bằng cấp & hợp đồng lao động & giấy xác nhận kinh nghiệm của người phụ trách kỹ thuật)

(6) Giấy xác nhận kiến thức ATTP & giấy khám sức khỏe

(7) Kết quả thử nghiệm sản phẩm (<12 tháng)

(8) Việc sử dụng hóa chất, phụ gia, chất bảo quản theo quy định (3742/2001/QĐ-BYT ngày 31/08/2001)

(9) Nếu sử dụng nước (hoặc nước đá) trong quá trình sản xuất: Phải có kết quả thử nghiệm nguồn nước

(10) Bộ sổ tay quy trình theo tiêu chuẩn HACCP CODEX 2020

Tùy vào thực tế phạm vi chứng nhận & quy mô sản xuất mà đơn vị cần cung cấp nhiều hơn hoặc ít hơn các giấy tờ trên.

Xem thêm: Tại sao nên chứng nhận ISO 22000:2018 thay vì HACCP CODE:2003

7. Quy trình chứng nhận HACCP CODEX 2020 

Bước 1: Đăng kí chứng nhận HACCP CODEX 2020

ICB tiếp nhận và trao đổi thông tin về đề nghị đăng kí chứng nhận HACCP của khách hàng. Khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết và hoàn thành biểu mẫu Đề nghị đánh giá

Bước 2: Xác định phạm vi đánh giá chứng nhận, xây dựng đoàn đánh giá và lên kế hoạch, nội dung công tác chứng nhận

Bước 3: Đánh giá chứng nhận HACCP CODEX 2020

Giai đoạn 1: Đánh giá sơ bộ tài liệu, xem xét sự phù hợp của tài liệu, quy trình áp dụng hiện tại của đơn vị.

Giai đoạn 2: ICB đánh giá chính thức tại cơ sở sản xuất của đơn vị nhằm xem xét sự phù hợp của Hệ thống quản lý hiện tại của doanh nghiệp đối với các yêu cầu của Tiêu chuẩn HACCP CODEX 2020.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận

Dựa trên kết quả đánh giá, đơn vị sẽ được cấp Giấy chứng nhận HACCP CODEX 2020. Trên giấy chứng nhận  sẽ ghi rõ phạm vi chứng nhận, thời hạn hiệu lực và số hiệu chứng chỉ.

Bước 5: Giám sát định kỳ, duy trì chứng nhận

Giấy chứng nhận HACCP CODEX sẽ có giá trị hiệu lực trong vòng 3 năm. Đơn vị sẽ phải thực hiện đánh giá định kỳ tối thiểu mỗi năm một lần.

8. Tổ chức chứng nhận HACCP CODEX 2020

Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (ICB) có nhiều năm kinh nghiệm đánh giá, chứng nhận các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. ICB đã được văn phòng công nhân chất lượng BOA công nhận năng lực đánh giá, chứng nhận ISO 22000:2018; TCVN  5603:2008; HACCP CODEX 2020 theo quyết định số 449.2021/QĐ-VPCNCL, mã VICAS 022-FSMS.

Các chính sách hỗ trợ của chúng tôi:

 • Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý có liên quan đến chứng nhận của khách hàng
 • Hỗ trợ về chi phí chứng nhận cho khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ của ICB
 • Hỗ trợ chứng nhận chuyển đổi miễn phí bộ tiêu chuẩn/quy chuẩn mới (nếu có)
 • Hỗ trợ miễn phí quảng bá hình ảnh công ty trên website chungnhanquocte.vn
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác: ISO 22000; OCOP; FSSC 22000; BRC; VietGAP;…

Liên hệ SĐT/Zalo: 0946539889 (Mr. Đức) để được tư vấn miễn phí.